You’ll Never Walk Alone mönster

You’ll never walk alone drömfångare/mandala

Garn: Scheepjes Catona 1 nystan färg 105
Virknål: 3 mm
Extra: 25 cm metallring

Virktermer

lm – luftmaska
lmb – luftmaskbåge
sm – smygmaska
fm – fast maska
st – stolpe
bmb – bakre maskbågen
stgr – stolpgrupp
lmk – luftmask-kedja
3 st tills – 3 st virkas tillsammans i samma lmb eller över tre maskor

Bra att veta

  • 3 st tills i början på ett varv virkas så här: 2 lm, 2 st tills.
  • 1 lm / 3 lm ersätter första fm / st på ett varv.
  • Totalt antal maskor inom (-) i slutet på varvet.
  • Instruktioner inom *-* upprepas varvet ut eller det antal ggr som anges.
  • Instruktioner inom (-) i varvet görs i samma m/lmb.
  • Varven avslutas med en sm i 3:e lm om inget annat anges.
Mönster

6 lm, sm i första lm för att forma en cirkel.

1. *3 st tills, 4 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första stgr. (6 stgr)
2. Sm i lmb, *3 hst i lmb, 1 relst fr om stgr på fg varv*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första hst. (18 hst, 6 relst)

3. Sm till andra hst av de 3 i samma lmb, *5 dst i samma m, 1 lm, hö 1 m, 1 relst fr om relst på fg varv, 1 lm, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 4:e lm av inledande 4. (30 dst, 6 relst)
4. 2 lm, *[1 relst fr om dst, 1 lm], upprepa [-] 5 ggr, 1 relst fr om relst, 1 lm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relst. (36 relst)

5. 2 lm, *[relst fr om relst på fg varv, st i lmb], upprepa [-] 4 ggr, relst fr om relst på fg varv, fm i lmb, fm i relst, fm i lmb*, upprepa *-* varvet ut.  Avsluta med en sm i första relst. (30 relst, 24 st, 18 fm)
6. 2 st tills över två m, 2 st tills över nästa två m, 3 lm, st i nästa m, 3 lm, 2 st tills över två m, 2 st tills över nästa två m, 3 lm, hö fm, reldst fr om relst på varv 4, 3 lm, hö fm*, upprepa *-* varvet ut.  Avsluta med en sm i toppen på första stgr.  (24 stgr, 6 st, 6 reldst)

7. 1 lm, *1 fm i st tills, 1 fm i nästa st tills, 3 fm i lmb, 1 fm i st, 3 fm i lmb, 1 fm i st tills, 1 fm i nästa st tills, 3 fm i lmb, 1 fm i reldst, 3 fm i lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (108 fm)
8. 5 lm (= första st och 2 lm), hö 1 m, *1 st, 2 lm, hö 1 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 5. (54 st)

9. Sm i lmb, *puffm i lmb, 1 lm, hö st, st i nästa lmb, 1 lm, hö st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i toppen på första puffm. (27 puffm, 27 st)
10. 2 lm, *1 relst fr om puffm, 1 st i lmb, 1 puffm i st, 1 st i lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första relst. (27 relst, 27 puffm, 54 st)
11.*2 st, (relst fr, 2 lm, relst fr) om puffm, 1 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 3:e lm av inledande 3. (54 relst, 81 st)

Drömfångare
Nu är det dags att virka ihop ringen och mandalan. Vill du istället göra en mandala går du till rubriken ”Mandala”.

12. Sm till och i lmb, 1 lm, *1 fm i lmb, 8 lm, hö 5 st*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (27 lmb, 27 fm)
13. Sm till fjärde lm i 8-lmb. Lägg ringen ovanpå mandalan, så garnet hamnar under (se bilden till höger nedan). Börja med en sm om ringen, 1 fm om både lmb och om ringen, *8 fm om ringen, 1 fm om ring och nästa lmb*, upprepa *-* varvet runt. På sista upprepningen görs en sm i första fm. (243 fm)

14. *(1 dst, 1 lm) i samma m, upprepa (-) 4 ggr, 1 dst till i samma m, hö 3 m, 1 fm i nästa m, 1 fm i nästa m, hö 3 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 4:e lm av inledande 5. (27 stgr)
15. 1 lm, *1 fm i första dst, 1 fm i lmb, 1 fm i andra dst, 1 fm i lmb, (1 fm, 1 pic, 1 fm) i tredje dst, 1 fm i lmb, 1 fm i fjärde dst, 1 fm i lmb, 1 fm i femte dst, hö 2 fm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (27 spetsar)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Som upphängning har jag klippt till ett långt snöre som jag har knutit i fast maskorna mellan spetsarna, jag har fyra spetsar mellan, det tyckte jag blev ett lagom avstånd. För att spetsarna ska hålla sig behöver de stärkas.

You’ll never walk alone dreamcatcher in Scheepjes Catona

Mandala

Fortsätt med dessa varvet om du vill göra en mandala utan att använda en ring.

12. *1 fm i lmb, 5 lm, hö 5 st *, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (27 fm)
13. *1 fm i fm, 5 fm om lmb*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (162 fm)
14. *(1 dst, 1m) i fm, upprepa () 4 ggr, 1 dst till i samma m, hö 2 m, 1 fm i nästa m, hö 2 m*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i 4:e lm av inledande 5. (27 stgr)
15.1 lm, *1 fm i första dst, 1 fm i lmb, 1 fm i andra dst, 1 fm i lmb, (1 fm, 1 pic, 1 fm) i tredje dst, 1 fm i lmb, 1 fm i fjärde dst, 1 fm i lmb, 1 fm i femte dst, hö fm*, upprepa *-* varvet ut. Avsluta med en sm i första fm. (27 pic)

Klipp av garnet och fäst trådarna. Blocka mandalan för bästa resultat.

You’ll never walk alone mandala i Scheepjes Catona

Hoppas du blir nöjd med din mandala/väggprydnad/drömfångare 😀

#annavirkpanna #ynwamandala #ynwadreamcatcher

❤ Anna